Allehanda allvarliga sjukdomar

Allehanda allvarliga sjukdomar

Det är inte ovanligt att enstaka höns dör, ibland utan att man sett något tecken på sjukdom innan de dör. Det är inte ovanligt att värpande hönor får äggledar- och bukhinneinflammation, som kan vara dödlig. Men bara för att en enstaka höna är sjuk så behöver man inte utgå ifrån att det rör sig om kris och katastrof.

Eftersom hobbyhöns vanligen får vistas utomhus så löper de viss risk att drabbas av sjukdomar som t.ex. sprids med vilda fåglar. Dit hör bland annat Newcastlesjuka och fågelinfluensa. Dessa sjukdomar leder till hög dödlighet hos hönsen, och fågelinfluensa kan även ev. vara farligt för människor. Dessa farsoter kännetecknas just av att de är väldigt smittsamma, och då drabbas alltså vanligen stora delar av flocken, d.v.s. inte bara en ensam höna. Om flera höns samtidigt blir riktigt sjuka, sitter uppburrade, slutar äta, börjar värpa ägg utan riktiga skal, vinglar och inte kan stå upp, eller bara ligger döda utan uppenbar orsak, så är det alltså läge att direkt ringa veterinären! Och vid de tillfällen då Jordbruksverket går ut med påbud om att höns måste hållas inomhus eller i helt nättäckta utegårdar så är det viktigt att ta sitt ansvar och följa de anvisningarna.