Avlivning av svårt sjuka eller skadade höns

Avlivning av svårt sjuka eller skadade höns

Om man tycker att det är för dyrt med veterinär, och hönan är allvarligt sjuk på ett sätt som man inte själv lätt kan behandla, så återstår bara att avliva fågeln av djurskyddsskäl. Detta kan man antingen låta en veterinär göra, eller göra själv. Men om man ska göra det själv så ska man veta att det finns noggranna regler för hur detta ska göras, och det är inget man ska ge sig på själv om man inte vet hur det ska göras. Alltså: Vid minsta osäkerhet, be någon kunnig person om hjälp! Den gamla metoden att avliva/slakta höns genom att ,utan att bedövning, bara hugga huvudet av dem är inte tillåten. Förbudet beror på att metoden inte ger omedelbar medvetslöshet även om hönan naturligtvis dör inom någon minut. Mer information om hur man får avliva höns finns på Jordbruksverkets hemsida, se http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannanavlivning/annanavlivning.4.37cbf7b711fa9dda7a18000230.html