Brutna vingar och ben

Brutna vingar och ben

Om en höna har skadat sig och brutit en vinge eller ett ben så kan det naturligtvis läka. Dock ska det rätt mycket kraft till för att bryta benen på en frisk höna, så man bör då kolla ifall hönsen fått för lite kalk och blivit bensköra eller varför skadan alls uppstått. Om det är kalk som saknas måste man naturligtvis samtidigt ändra foderstaten eller börja köpa färdigt hönsfoder producerat av ett foderföretag. För att få brutna vingar eller ben att läka rätt krävs att brottet läggs rätt, vilket är en uppgift för en veterinär. Ofta kan det dock vara mer lämpligt att avliva hönan ifråga, av djurskyddsskäl, eftersom läkningsprocess är plågsam om den inte sker på rätt sätt.