Inhysning

Inhysning

Bra skötsel och inhysning är en förutsättning för att hönsen ska må bra. Det får inte vara trångt eller slagsmål om resurserna, utan alla höns ska ordentligt med plats på sittpinnarna till natten, i redena eller vid foder- och vattentrågen. Det är lättare att hålla rent i hönshuset om det är gott om plats, för både hönsen och skötaren, och det blir också lättare att dagligen titta till varje enskild höna om det är ljust och luftigt än om det är mörkt och trångt i hönshuset. Något förenklat kan sägas att sådant som ökar fåglarnas trivsel också är bra för deras hälsa.

De allra flesta hobbyhönsflockar får gå ut utomhus, och man ska då tänka på att skydda dem mot rovdjur. Ett fast tak eller ett nät över hönsgården minskar risken för att duvhöken ska komma åt hönsen, och om metallnätet i hönsgårdens väggar grävs ner ungefär 40 cm så minskar risken för att räven ska gräva sig in. Generellt är det bra med stabilt galler, t.ex. hundgårdsnät snarare än kycklingnät, med tanke på lösspringande hundar, mink och annat som annars kan döda eller skada hönsen.