Kunskapsbank

Hej! Detta är vår kunskapsbank! Har du frågor eller åsikter angående informationen vi publicerar här vill så får du gärna kontakta oss!

Om CHQ
CHQ är specialiserade på effektiva produkter i tuffa miljöer, så som stall och hönshus. Genom samarbeten och diskussioner med kunder, specialister & återförsäljare runtom i Europa skall vi försöka hitta det perfekta sättet att värma hönshus i det nordiska klimatet.

Hur varmt skall det vara i hönshuset ? Sveriges bästa veterinär på höns ger råd;

För att få bättre klimat i hönshuset måste man då ge hönsen lite tillskottsvärme, alltså se till att det finns någon sorts uppvärmningssystem i hönshuset. Det handlar alltså inte i första hand om att hönsen inte ska frysa (de tål temperaturer ner till nollgradigt så länge de har gott om mat och bra fjäderdräkt, även om höns egentligen trivs bäst mellan ungefär 10 och 30 plusgrader), utan om att man ska hålla luften därinne lite torrare så att ströbädden inte blir blöt och kall, och oanvändbar för ströbadning, ett beteende som är viktigt för hönsen. Under den kalla årstiden blir ströbädden dålig fortare, eftersom luftfuktigheten då är högra och då blir mer fukt kvar i ströet. Om man som vi i södra Sverige har långa regnperioder, så blir det fuktigt inne i hönshuset och större risk för löss spridning, då är det bra att kunna torka upp luften ordentligt emellanåt.

Så hur skall du värma ditt hönshus?! Detta är de tre vanligaste metoderna!

  • Isolera hönshuset är effektivt och ekonomiskt sätt att hålla temperaturen behaglig för dina höns! Men tänk på att fukt är en allvarlig sjukdomsrisk och ger en obehaglig miljö för hönsen.  Ett sätt att motverka fukt i hönshuset är att ha bra naturlig ventilation och god värme som torkar luften.
  • Värmelampor värmer endast ytan under lampan och man kan ibland se hönsen samlas under lampan och söka värmen om det är kallt eller fuktigt. Med ett kamrörselement får du en jämnare värmespridning i hela utrymmet och motverkar fukt bättre. Även risken för fruset dricksvatten minskar om hela utrymmet har en lägsta temperatur  runt +5 grader.
  • Element kostar mer att införskaffa än värmelampor men lönar sig i längden. Främsta fördelarna gentemot värmelampor är att värmekällan endast är igång när det behövs och att de genererar mer värme per kWh. Förutom den ekonomiska vinsten så minskar du brandrisken och du minskar risken för drastiska temperaturförändringar om lampan går sönder. Ett element till hönshus skall vara skyddat mot damm så att det inte lägger sig på ledningarna inuti och utgör en brandrisk. Tätning mot damm och vatten uttrycker man i IP klass och du bör ha ett element som har lägst IP 66/67.