Om hönsen blir sjuka

Om hönsen blir sjuka

Även om man tar väl hand om sina höns, med bra smittskydd, bra foder och så vidare, så händer det ibland att de blir sjuka. Och vad gör man då? Det är inte alltid lätt att hitta en hönsintresserad veterinär, och dessutom blir det ofrånkomligen ofta relativt kostsamt; veterinärvård är, till skillnad från sjukvård för oss människor, inte alls subventionerat på det sättet. Man får alltså betala vad det kostar, i synnerhet vad gäller sällskapsdjur – vilket hobbyhönsen i praktiken är, även om man kanske äter ett och annat ägg.

Nedan följer några exempel på vad höns kan råka ut för och ibland även förslag på åtgärder. Tänk dock på att detta bara är allmänna råd; och att det är du som djurägare som enligt djurskyddslagen ska se till att dina höns får den vård de behöver om de blir sjuka eller skadade, vilket även omfattar att vid behov kontakta en veterinär.

Bra information finns även på SVAs (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) hemsida, både om olika sjukdomar och om hur man går tillväga om man vill låta obducera döda hönor: http://www.sva.se/djurhalsa/fjaderfa