Parasiter

Parasiter

Höns kan drabbas av parasiter, både av inälvsmask och ohyra som kvalster och löss.. För att minska risken gäller det att hålla gott smittskydd, d.v.s. se till att bara köpa friska djur och inte ta in smutsig, begagnad utrustning till djuren utan noggrann rengöring. Men detta är inte alltid så lätt om djuren har parasiter, för även en höna som ser frisk ut kan bära på parasiter. Man ska komma ihåg att en liten mängd parasiter inte nödvändigtvis är skadligt, men om det blir för mycket så kan hönan fara illa.

Det röda hönskvalstret är en vanlig parasit på höns. Det suger blod från fåglarna och ger klåda och otrivsel, och i grava fall även blodbrist. Kvalstren är små, men kan ses med blotta ögat. Ofta sitter kvalstren på hönsen bara på natten, och kryper över från hönsen till inredningen och gömmer sig i skrymslen och vrår på dagen. Om man vill kolla ifall man har kvalster på hönsen kan man alltså lyfta upp dem sent på kvällen, några timmar efter att det blivit mörkt, och kika på huden runt hönsens ljumskar och kloak och se om man ser små svarta prickar där. Man kan även prova att dra försiktigt med fingrarna längs hörn och kanter på hyllor, i reden mm. Om man får en rödsvart vätska på fingrarna så har finns det oftast mycket kvalster i huset. Man kan också sätta ut en kvalsterfälla (en liten bit wellpapp) vid sittpinnarna ett dygn eller två, och sedan ta ut den och skaka den över ett vitt papper för att se vad som trillar ut. Dessa kvalster är inte direkt farliga för människor och kan inte flytta ni i våra bostäder och bosätta sig där (de behöver höns för att föröka sig) men kan bita folk som är i hönshuset och tillfälligt ge rejäl klåda.

Om man får in kvalster eller andra parasiter så är det noggrann städning som gäller: ut med ströbädden, skrubba hela hönshuset, särskilt skrymslen och vrår, med såpvatten och använd sedan gärna lösning med släckt kalk (trädgårdskalk) för att ”vitmåla” alltihop. Det torkar ut kvalstren. Under tiden får hönsen vara ute, så lämpligen görs detta inte mitt i smällkalla vintern. Det är viktigt att allt är torrt innan hönsen får flytta in igen, och nytt, rent strö läggs in. Har man fortsatta problem för man kontakta en veterinär för råd och hjälp.

Samma princip gäller även för andra parasiter, både löss och inälvsmask. Städa ordentligt! Och det bör man givetvis göra minst årligen även om man inte sett några problem, som en förebyggande åtgärd.

Det finns receptbelagda avmaskningsmedel avsedda för andra djurslag som man ibland ser användas till höns. Tänk då på att dessa preparat inte har någon godkänd karenstid, och att man således inte vet när det är ofarligt att äta äggen efteråt, och man får därför inte sälja dessa ägg.