Smittskydd

Smittskydd

I stora, kommersiella hönsbesättningar är man ofta väldigt noga med smittskyddet. Besökare får ofta bara titta på hönsen genom en glasruta, och den som vill gå in i huset måste tvätta händerna noga och byta kläder och ta på en overall, och bära skoskydd eller stövlar som hör till den enskilda hönsavdelningen. Även ägaren är då noga med sko-och klädbyte. I en liten hobbyflock är det inte så vanligt att ägaren byter kläder varje morgon när hönsen ska få mat och äggen plockas in, och kanske inte heller eventuella besökare även om det hade varit önskvärt, men att tvätta händerna innan man hanterar fåglarna och deras foder, och även efteråt, är likväl en bra idé. Om man själv är magsjuk så är det väldigt lämpligt att låta någon annan sköta hönsen, ifall nu magsjukan t.ex. beror på att man fått salmonella. Detsamma gäller om man varit utomlands, där salmonella och i vissa fall andra sjukdomar är vanligare: man kan försöka att undvika närkontakt med de egna hönsen de första dagarna efter hemkomst.

Om man köper begagnad utrustning, såsom foder- eller vattenautomater, är det självklart att dessa ska rengöras väldigt noga innan man tar in dem i sitt hönshus. Att ha nättak över uterastgården är en annan viktig fråga för smittskyddet, och under vissa säsonger kan Jordbruksverket besluta att höns som inte går under tak över huvud taket inte får släppas ut (vid förhöjd risk för fågelinfluensa). I extremfall kan all utevistelse förbjudas, men för hönsens skulle är det givetvis bättre om de får fortsätta att gå ut om de är vana vid det, så länge man kan säkerställa smittskyddet genom att ha tak som hindrar vilda fåglar att landa i hönsgården, och inte heller utfodrar hönsen utomhus. Tänk också på att förvara fodret på ett sådant sätt att möss och råttor inte kommer åt det, eftersom de då kan förorena fodret och sprida smitta till hönsen.