Om Lotta – hönsveterinär

Jag som skriver detta heter Lotta Berg och är veterinär. Jag har genom åren arbetat rätt mycket med fjäderfä och forskning kring deras inhysning och skötsel, och har själv en liten hobbyflock med höns i trädgården. För den som har hobbyhöns är det viktigt att hönsen...

Allehanda allvarliga sjukdomar

Det är inte ovanligt att enstaka höns dör, ibland utan att man sett något tecken på sjukdom innan de dör. Det är inte ovanligt att värpande hönor får äggledar- och bukhinneinflammation, som kan vara dödlig. Men bara för att en enstaka höna är sjuk så behöver man inte...

Brutna vingar och ben

Om en höna har skadat sig och brutit en vinge eller ett ben så kan det naturligtvis läka. Dock ska det rätt mycket kraft till för att bryta benen på en frisk höna, så man bör då kolla ifall hönsen fått för lite kalk och blivit bensköra eller varför skadan alls...

Balansrubbningar

Om en höna blir vinglig så kan det bero på någon typ av skada på hjärna eller nervsystem (blödning, tumör, trauma), men det finns också flera olika smittsamma sjukdomar som ger hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation. Om en enda, enstaka höna blir vinglig så...

Snuva

Kan höns bli förkylda? Inte av samma förkylningsvirus som vi, men däremot kan de drabbas av andra infektioner som ger ungefär samma symtom, d.v.s. rinnande ögon och kladdiga näsborrar. Detta är inget som man behandlar (orsaken är ju virus, inte bakterier, så...

Kalkben

Den sjukdom som till vardags kallas ”kalkben” är faktiskt en parasit den också, men här rör det sig om ett litet kvalster som man inte kan se med blotta ögat. ”Fotskabb” är ett annat namn på samma sjukdom. Det man däremot ser är resultatet av kvalstrens härjningar,...

Parasiter

Höns kan drabbas av parasiter, både av inälvsmask och ohyra som kvalster och löss.. För att minska risken gäller det att hålla gott smittskydd, d.v.s. se till att bara köpa friska djur och inte ta in smutsig, begagnad utrustning till djuren utan noggrann rengöring....

Avlivning av svårt sjuka eller skadade höns

Om man tycker att det är för dyrt med veterinär, och hönan är allvarligt sjuk på ett sätt som man inte själv lätt kan behandla, så återstår bara att avliva fågeln av djurskyddsskäl. Detta kan man antingen låta en veterinär göra, eller göra själv. Men om man ska göra...

Om hönsen blir sjuka

Även om man tar väl hand om sina höns, med bra smittskydd, bra foder och så vidare, så händer det ibland att de blir sjuka. Och vad gör man då? Det är inte alltid lätt att hitta en hönsintresserad veterinär, och dessutom blir det ofrånkomligen ofta relativt kostsamt;...

Foder och vatten

Lite råd om foder Det är en hel vetenskap i sig så jag kommer inte att gå så djupt in på det här med utfodring här. Men tänk på att värpande höns behöver bra foder! Att bara ge dem äppleskrottar, gräsklipp och gammalt bröd är inte tillräckligt. De behöver protein...

Ströbädd och städning

Renhållning är viktigt, och det är bra om man med jämna mellanrum kan skyffla ut den gödsel som samlas under sittpinnarna, för att hålla luften frisk och fin (ammoniak bildas ju från gödseln), och håll torrt under vattenkoppen genom att byta ströet där vid behov....

Inhysning

Bra skötsel och inhysning är en förutsättning för att hönsen ska må bra. Det får inte vara trångt eller slagsmål om resurserna, utan alla höns ska ordentligt med plats på sittpinnarna till natten, i redena eller vid foder- och vattentrågen. Det är lättare att hålla...

Inköp av nya höns

Rent allmänt gäller att det av smittskyddsskäl är bra att köpa så unga fåglar som möjligt, och inte från fler olika håll än nödvändigt. Allra helst kan man köpa befruktade ägg och själv kläcka fram kycklingarna, eftersom det är väldigt få smittämnen som följer med...

Smittskydd

I stora, kommersiella hönsbesättningar är man ofta väldigt noga med smittskyddet. Besökare får ofta bara titta på hönsen genom en glasruta, och den som vill gå in i huset måste tvätta händerna noga och byta kläder och ta på en overall, och bära skoskydd eller stövlar...